Page tree


Date

20221130

Document Version

1.0

Release Status

PRODUCTION

  

© 2024 International Health Terminology Standards Development Organisation.  All rights reserved.  SNOMED CT® was originally created by the College of American Pathologists.

This document forms part of the SNOMED CT® Estonia Extension release distributed by International Health Terminology Standards Development Organisation, trading as SNOMED International, and is subject to the SNOMED CT® Affiliate License, details of which may be found at https://www.snomed.org/snomed-ct/get-snomed

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, or stored in any kind of retrieval system, except by an Affiliate of SNOMED International in accordance with the SNOMED CT® Affiliate License. Any modification of this document (including without limitation the removal or modification of this notice) is prohibited without the express written permission of SNOMED International.

Any copy of this document that is not obtained directly from SNOMED International [or a Member of SNOMED International] is not controlled by SNOMED International, and may have been modified and may be out of date. Any recipient of this document who has received it by other means is encouraged to obtain a copy directly from SNOMED International [or a Member of SNOMED International. Details of the Members of SNOMED International may be found at http://www.snomed.org/members/].Page At A Glance

Following content is provided in Estonian, for any enquiries about the SNOMED CT® Estonia Extension please contact snomed@tehik.ee.


© 2022 International Health Terminology Standards Development Organisation. Kõik õigused kaitstud. SNOMED CT® algne looja on Ameerika patoloogide kolledž.

Teie ees olev dokument on osa SNOMED CT® Eesti laiendi versioonist, mida avaldab International Health Terminology Standards Development Organisation (kaubandusliku nimega SNOMED International). Eesti laiendi sisu avaldamise eeltingimuseks on SNOMED CT® siduspartneri litsentsileping (täpsem info: http://www.snomed.org/snomed-ct/get-snomed-ct).

Ühtegi osa sellest dokumendist ei ole lubatud paljundada, edastada ega hoiustada üheski infosüsteemis, mis ei ole hallatud SNOMED Internationali siduspartneri poolt ja kooskõlas SNOMED CT® siduspartneri litsentsilepinguga. Dokumendi muutmine ilma SNOMED Internationali kirjaliku loata on keelatud.

Dokumendi koopiad, mis ei ole saadud SNOMED Internationalilt või Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuselt (TEHIK), ei ole SNOMED Internationali poolt kontrollitud ning need võivad olla aegunud. Kui olete selle dokumendi saanud muust allikast, siis soovitame Teil pöörduda otse SNOMED Internationali või TEHIKu poole, et saada korrektne ja ajakohastatud versioon. Kõikide infopäringutega SNOMED CT® Eesti laiendi kohta palume pöörduda snomed@tehik.ee.


Sissejuhatus

SNOMED CT terminoloogia on ühine keel, mis võimaldab ühtlast ja järjepidevat kliiniliste andmete registreerimist, hoiustamist, pärimist ja agregeerimist erinevate erialade ning tervishoiuüksuste vahel.

International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO®), kaubandusliku nimega SNOMED International, haldab SNOMED CT tehnilist ülesehitust, arhitektuuri, sisu ja seotud tehnilist dokumentatsiooni.

Taust

Dokument annab ülevaatliku kirjelduse SNOMED Clinical Terms® Managed Service Eesti laiendi 30.11.2022 paketis oleva sisu kohta. Ühtlasi hõlmab see tehnilist informatsiooni teadaolevate probleemide kohta, milleks võivad olla sisulised või tehnilised probleemid, mille algpõhjus on teada ja lahendus kokkulepitud, kuid mis ei ole veel lahendatud. Dokument ei ole mõeldud detailselt kirjeldama SNOMED CT tehnilist ülesehitust ega iga üksikut muudatust selles versioonis.

Antud Eesti laiendi pakett sõltub SNOMED CT® 31.08.2022 rahvusvahelisest versioonist, mistõttu tuleb neid käsitleda koos. Eesti laiend on kättesaadav SNOMED CT MLDS (Member Licencing and Distribution Service) kaudu ning selle avaldamine toimub kaks korda aastas: mai ja novembri lõpus.

Sisu

Eesti laiendi ülevaade

Eesti laiendi käesolev versioon sisaldab eestikeelseid tõlkeid SNOMED CT mõistetele, Eesti laiendis loodud kohalikke mõisteid ning 29 tervise infosüsteemi (TIS) andmevahetusstandardites kasutusel olevat klassifikaatorit, mis on paralleelselt publitseeritud ka TEHIKu publitseerimiskeskuses. Tõlgete lisamisel on keskendutud mõistetele, mis on kasutusel TIS-is, piiriüleses andmevahetuses või teistes SNOMED CT-d kasutavates infosüsteemides.

Sõnumite edastamisel tervise infosüsteemi tuleb lähtuda publitseerimiskeskuses avaldatud klassifikaatoritest. Laiendi avaldamise hetkel on laiendis olevad refsetid vastavuses uusimate publitseerimiskeskuse klassifikaatoritega. Kuna SNOMED CT Eesti laiend uueneb kaks korda aastas ning publitseerimiskeskuse klassifikaatorid uuenevad vajaduspõhiselt, võib kahe laiendi avaldamise vahel tekkida olukord, kus mõne klassifikaatori andmed on eri keskkondades erinevad. Sel juhul tuleks lähtuda publitseerimiskeskuses toodud versioonist. 

Järgnevas tabelis on toodud Eesti laiendis olevad refsetid (OID lingi abil on võimalik navigeerida edasi vastava publitseerimiskeskuses avaldatud klassifikaatori juurde).


 

 

Refseti nimi

 

 

Refset ID

 

 

TIS klassifikaatori OIDKehtivaid mõisteid

1

Eesti ABO veregrupi klassifikaator

141000181108

1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.29

5

2

Eesti RhD kuuluvuse klassifikaator

161000181109

1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.22

3

Eesti abivahendite ja meditsiiniseadmete klassifikaator

321000181100

1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.321

84

4Eesti antibiootikumtundlikkuse uuringu vastuse klassifikaator25710001811041.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.2684

5 Muudetud

Eesti farmakogeneetilise uuringu (geeniprodukti funktsioon) vastuse klassifikaator36610001811041.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.3639
6 MuudetudEesti farmakogeneetilise uuringu (metaboolne aktiivsus) vastuse klassifikaator36710001811091.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.3647
Eesti haigustekitaja klassifikaator147510001811091.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.127712

8 Muudetud

Eesti histoloogilise diferentseerumise astme klassifikaator23610001811041.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.4216

9

Eesti invasiivsete vahendite ja stoomihooldusvahendite klassifikaator367310001811021.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.33123

10

Eesti kahjustuse raskusastme klassifikaator

261000181104

1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.334

4

11

Eesti kehapiirkonna klassifikaator

361000181106

1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.299

11

12

Eesti kukkumise põhjuse klassifikaator

241000181100

1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.335

7

13

Eesti kukkumise riski hinnangu klassifikaator

281000181106

1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.336

4

14 

Eesti kukkumist täpsustavate andmete klassifikaator

251000181102

1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.337

16

15 Eesti kvalitatiivse uuringu vastuse klassifikaator25610001811091.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.26610
16 

Eesti käitumise hinnangu klassifikaator

301000181107

1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.339

7

17

Eesti külviuuringu vastuse klassifikaator35910001811071.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.3006

18 

Eesti meditsiinilaborite proovimaterjali tüübi klassifikaator25510001811061.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.244125

19 Muudetud

Eesti mikrobioloogilise uuringu vastuse klassifikaator

331000181103

1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.267

5572

20 Muudetud

Eesti patomorfoloogilise lõppdiagnoosi klassifikaator

201000181103

1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.275

3258

21 

Eesti planeeritava operatsiooni klassifikaator

231000181107

1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.352

4

22  Muudetud

Eesti proovimaterjali uuringu paikme klassifikaator

181000181102

1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.274

629

23 Eesti ravi eesmärgi klassifikaator32310001811091.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.3626

24 Muudetud

Eesti ravi liigi klassifikaator3221000181107 1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.3619

25

Eesti resistentsuse ja virulentsuse mehhanismide klassifikaator36310001811071.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.35420
26

Eesti suitsetamisharjumuste klassifikaator

221000181105

1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.322

4

27

Eesti toitumise hinnangu klassifikaator

311000181109

1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.345

7

28

Eesti une hinnangu klassifikaator

271000181109

1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.346

5

29 

Eesti valu liigi klassifikaator

291000181108

1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.347

3


Täiendused ja muudatused


Muudetud 7 refseti koosseisu (vt tabelist), sh mõistete inaktiveerimine ja asendamine, aga ka uute mõistete lisamine.

Lisatud 7 uut kohalikku mõistet, inaktiveeritud 10 kohalikku mõistet. Enamus uusi mõisteid on farmakogeneetika valdkonnast ning need annetatakse võimalusel rahvusvahelisse versiooni. 

Lisatud on 429 kirjeldust ja inaktiveeritud on 16. Muudetud on ka keelefaili eelisterminite infot ja lisatud üksikud definitsioonid.


Teatud Eesti laiendis loodud mõisted (farmakogeneetika ja mikrobioloogia valdkonnast) on liikunud SNOMED CT rahvusvahelisse versiooni. Sellega seoses võivad lisaks moodulile olla muutunud ka kirjeldused või seosed. Pange tähele, et käesolev Eesti laiend toetub 31.08.2022 rahvusvahelisele versioonile, kuid Eesti laiendist mõistete annetamine rahvusvahelisse versiooni on toimunud ka pärast seda, sest rahvusvaheline versioon uueneb alates sellest aastast igakuiselt. See tähendab, et sama mõiste võib veidi erineval kujul korraga eksisteerida kehtivas Eesti laiendi versioonis ning kehtivas rahvusvahelises versioonis. Seega tuleb Eesti laiendi kasutamisel hoolega jälgida, et kasutataks korrektset rahvusvahelist alusversiooni (31.08.2022).


Hetkel on käimas SNOMED CT tõlkeprojekt, mille käigus tõlgitakse eesti keelde u 5000 põhimõistet, mis katavad kõige tavalisemaid diagnoose ja protseduure, kehaosi ning sagedamini allergia või mürgistusega seotud aineid. Need tõlked loodame avaldada järgmises Eesti laiendis (30.05.2023).


Kaas- ja koostöö Eesti laiendi arendamiseks

SNOMED CT Eesti NRC-na võtame kasutajatelt vastu:

 • taotlusi uute mõistete lisamiseks Eesti laiendisse;
 • taotlusi teiste riikide laienditest sisu importimiseks Eesti laiendisse;
 • soovitusi Eesti või mõne teise riigi laiendi sisu rahvusvahelisse versiooni edutamiseks;
 • asjatundlikke toortõlkeid olemasoleva SNOMED CT sisu jaoks;
 • ettepanekuid ebakorrektsete tõlgete parandamiseks või sünonüümide lisamiseks.

Parandus- ja täiendusettepanekuid on võimalik edastada muudatuste haldamise portaalis või kirjutades aadressil snomed@tehik.ee

Tehnilised märkmed

Teadaolevad probleemid

Eesti laiend on arenemisjärgus toode. Konstruktiivne kriitika ja tagasiside on oodatud, et saaksime laiendi haldamist ja avaldamist parandada.

Kui soovid Eesti laiendi osas saada lisainfot või anda tagasisidet, võta palun ühendust snomed@tehik.ee. 

Tehnilised märkused

SNOMED CT® sisu, sh Eesti laiend, avaldatakse RF2 formaadis (SNOMED CT Release Format 2) failidena, mis on alates 2012. aastast kasutusele võetud standardne SNOMED CT® avaldamise formaat. Selle formaadiga on tagatud ühtne versioonide ja seoste kujutamine ning tabelduskohaga eraldatud tekstifail (tab-delimited text) kindlustab tähemärkide vastavuse UTF-8 kodeeringule. Rohkem infot avaldatavate failide spetsifikatsioonide kohta leiab laiendifailide juhendist.

Eesti laiend on kättesaadav SNOMED CT MLDS (Member Licencing and Distribution Service) kaudu.

 Rahvusvahelise versiooni avaldamistsükli muutusest

SNOMED International on läinud üle igakuisele SNOMED CT rahvusvahelise versiooni avaldamisele. Sagedasema SNOMED CT avaldamisega kaasneb:

 • võimalus uuendada terminoloogia sisu kiiremini;
 • võimalus tagada parem koosvõime eri organisatsioonide ja projektide vahel;
 • pikemate projektidega kaasnevate ringsõltuvuste vältimine tänu väiksematele, paremini hallatavatele sisuloomisprojektidele;
 • valideerimisteenuste automatiseerimine tänu alfa ja beeta staadiumite eemaldamisele avaldamistsüklist.

Kuigi enamiku kasutajate jaoks muutust ei ole ja nad võivad jätkata laiendite allalaadimist iga kuue kuu tagant nagu varemgi, toimuvad teatud protsessimuudatused:

 • Delta failid on eemaldatud nii rahvusvahelise versiooni kui ka Eesti laiendi failipaketist. Delta genereerimise teenus on kättesaadav kõigile, kes seda vajavad. Delta genereerimise tööriist võimaldab kasutajatel luua oma Delta kahe fikseeritud avaldamiskuupäeva vahele: https://github.com/IHTSDO/delta-generator-tool/releases
 • RHK-O ja RHK-10 vastenduste avaldamine jätkub praeguste plaanide kohaselt igakuise rahvusvahelise versiooni laiendipaketiga. 


Tähelepanu! Kuigi SNOMED CT rahvusvaheline versioon läheb üle igakuisele avaldamisele, siis Eesti SNOMED CT laiend avaldatakse aastal 2022 kaks korda: mais ja novembris.


Approvals


Final Version

Date

Approver

Comments

1.0

Rutt LindströmApproved

Download .pdf here:Draft Amendment History


Version

Date

Editor

Comments

0.1

 

Andrew AtkinsonInitial draft created

1.0

 

Rutt Lindström

Final draft


 • No labels