Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


184 View 0 Comment New Comments enabled In the category: Netherlands

Het antwoord voor zorgverleners:
De SNOMED-browser geeft u de mogelijkheid om voor iedere medische term een patiëntvriendelijke variant terug te vinden. Deze patiëntvriendelijke term herkent u in de browser aan het groene pion onder de volledige benaming van de medische term. De medische term die door zorgverleners gebruikt wordt, herkent u aan de blauwe aesculaap.

Het antwoord voor informatieanalisten:
SNOMED gebruikt zogeheten language reference sets oftewel taalrefentiesets om aan te geven welke beschrijving het meest geschikt is voor een bepaald taalgebied (de preferred term oftewel voorkeursterm), en welke beschrijvingen acceptabele (acceptable) synoniemen zijn. De Nederlandse editie bevat de volgende taalreferentiesets:

  • 31000146106 |Netherlands Dutch language reference set (foundation metadata concept)| definieert welke beschrijvingen geschikt zijn voor Nederlandse zorgverleners
  • 15551000146102 |Patient-friendly Dutch language reference set (foundation metadata concept)| definieert welke beschrijvingen geschikt zijn voor Nederlandse patiënten
  • 900000000000508004 |Great Britain English language reference set (foundation metadata concept)| definieert de beschrijvingen voor Britten.
  • 900000000000509007 |United States of America English language reference set (foundation metadata concept)| definieert de beschrijvingen voor Amerikanen.

Om een concept aan een patiënt te tonen, neemt u de beschrijving die als preferred is aangemerkt in de Patient-friendly Dutch language reference set; om te tonen aan een zorgverlener, neemt u de beschrijving die als preferred is aangemerkt in de Netherlands Dutch language reference set. Op https://www.nictiz.nl/standaardisatie/terminologiecentrum/referentielijsten/inbouwen-snomed-referentieset/ staat beschreven hoe u deze termen kunt vinden, onder het kopje ‘Taalreferentiesets’.

Contributors (0)