Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

SNOMED maakt onderscheid tussen verschillende soorten mappings: equivalente, complexe en uitgebreide mappings. Het verschil tussen deze soorten mappings, waar u ze kunt vinden en hoe u deze mappings kunt importeren kunt u lezen via deze link.


398 View 0 Comment New Comments enabled In the category: Netherlands

Question on how to import mappings.

Contributors (0)